Preview Mode Links will not work in preview mode

TietosuojaPod


Dec 15, 2020

Panu ja Heikki syventyvät tietosuojauutisiin viimeisen parin viikon ajalta.

Jaksossa käsitellään muun muassa

- Twitterin tietoturvaloukkauksesta määrättyä sakkoa: https://www.independent.ie/news/dpc-to-announce-twitter-fine-as-facebook-high-court-data-case-looms-39858253.html

- Ranskan tietosuojaviranomaisen CNIL:in Amazonille ja Googlelle määräämää sakkoa: https://www.huntonprivacyblog.com/2020/12/14/cnil-fines-google-and-amazon-135-million-euros-for-alleged-cookie-violations/

- Ruotsissa yliopistolle annettua sakkoa rikostietojen käsittelyssä tapahtuneista virheistä: https://www.datainspektionen.se/nyheter/universitet-brast-i-skyddet-av-kansliga-personuppgifter/

 - Ruotsissa terveydenhuollon toimijoille määrättyjä sakkoja koskien henkilötietojen käsittelyä: https://www.datainspektionen.se/nyheter/brister-i-hur-vardgivare-styr-personalens-atkomst-till-journaluppgifter/

Voitte laittaa palautetta podcastista ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä twitterissä hashtagilla #tietosuojapod. Voitte ottaa yhteyttä myös sähköpostilla tietosuojapod@protonmail.com