Preview Mode Links will not work in preview mode

TietosuojaPod

Oct 15, 2022

Tässä jaksossa Panu ja Pilvi pääsevät keskustelemaan Leena Kuusniemen kanssa siitä, millaisia vaatimuksia lasten tietosuojalle on eri maailman kolkissa aina Yhdysvalloista ja Brasiliasta Australiaan ja Aasiaan. Pohdimme myös, miten näiden toisistaan poikkeavien lakien joukossa pystyy rakentamaan lapsille...


Oct 6, 2022

Vieraana tällä viikolla Olli Pitkänen! Olli on pitkän linjan datajuridiikan osaaja ja vastaa oikeudellisesta palveluista 1001 Lakes Oy:ssä. Hän toimii myös dosenttina Aalto-yliopistossa ja Helsingin ja Turun yliopistoissa ja on yksi Tietosuoja-kirjan kirjoittajista.

Tästä Suomen omasta GDPR-raamatusta on juuri...