Preview Mode Links will not work in preview mode

TietosuojaPod


Aug 31, 2022

Pilvi ja Laura intoutuvat filosofoimaan ja pohtimaan tulevaisuudesta, jossa jokaista liikettäsi seurataan. Myös juridiikkaa sivutaan. 

Tässä jaksossa nimittäin keskustellaan työelämän tietosuojasta. Viime viikolla NYT julkaisi artikkelin (https://www.nytimes.com/interactive/2022/08/14/business/worker-productivity-tracking.html ja the Daily podcastin jakson (https://www.nytimes.com/2022/08/24/podcasts/the-daily/workplace-surveillance-productivity-tracking.html), joissa kuvataan kuinka pahaksi työntekijöiden seuraaminen ja tuottavuuden mittaaminen on työpaikoilla äitynyt.

Keskustelussa viitataan myös seuraaviin:
Barclays: https://www.telegraph.co.uk/business/2020/08/08/watchdog-investigates-barclays-spying-staff/ 
LÓPEZ RIBALDA AND OTHERS v. SPAIN https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-197098%22]} 
Suomen työelämän tietosuojasta https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214540/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja+2020-+Tietosuojavaltuutetun+toimisto.pdf

Voit seurata TietosuojaPodia Twitterissä täältä: https://twitter.com/PodPrivacy

Voit lähettää meille palautetta Twitterin yksityisviestinä, hashtagilla #tietosuojapod tai sähköpostilla tietosuojapod@protonmail.com

Seuraa meitä myös Instagramissa ja LinkedInissä nimellä privacypod!