Preview Mode Links will not work in preview mode

TietosuojaPod


Nov 3, 2021

Tällä viikolla jaksossa mukana koko juontajakolmikko! Keskustelemme Facebookin uudesta nimestä ja mitä se tarkoittaa yksityisyyden suojan kannalta. Käymme läpi Tanskan tietosuojaviranomaisen ohjeita palveluntarjoajien auditointia varten ja tietosuojavaltuutetun viimeisintä päätöstä koskien verotustietojen käsittelyä mediassa. Listalla myös päivitys Euroopan yhteisen pilvihanke Gaia X:n etenemisestä (klikinsäästäjä: ei etene).

Facebookin uusi nimi Meta
https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/

Facebook consent bypass case vielä kerran
https://noyb.eu/sites/default/files/2021-10/IN%2018-5-5%20Draft%20Decision%20of%20the%20IE%20SA.pdf

Tanskan tietosuojaviranomaisen ohjeet palveluntarjoajien auditointia varten
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2021/okt/ny-vejledning-saadan-kan-du-foere-tilsyn-med-dine-databehandlere-

Euroopan itsenäinen pilvi Gaia-X ei etene
https://www.politico.eu/article/chaos-and-infighting-are-killing-europes-grand-cloud-project/

TSV: Verotietojen julkaisu tiedotusvälineiden verokoneissa
https://tietosuoja.fi/-/verotietojen-julkaisu-tiedotusvalineiden-verokoneissa-ei-ollut-tietosuojalainsaadannon-vastaista

Julkisasiamies Bobekin lausunto asiassa C‑245/20
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247105&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5763643#Footnote29

Voit seurata TietosuojaPodia Twitterissä täältä: https://twitter.com/PodPrivacy

Voit lähettää meille palautetta Twitterin yksityisviestinä, hashtagilla #tietosuojapod tai sähköpostilla tietosuojapod@protonmail.com

Instagramissa olemme nimellä @privacypod, stooreista löytyy huikeaa behind the scenes -materiaalia!