Preview Mode Links will not work in preview mode

TietosuojaPod


Mar 22, 2023

Verkossa tehty vaalimainonta eduskuntavaalien lähestyessä osoittaa, että Cambridge Analytica -skandaalista ei ole paljon opittu Suomessa. Tutkimme Metan Ad Librarya ja huomasimme, että suomalaiset puolueet ja ehdokkaat hyödyntävät laajasti mikrotargetointia somemainonnassaan.

Äänestäjien henkilötietoja siis hyödynnetään laajasti vaalityössä, mutta suomalaisilta puolueilta ei esimerkiksi löydy vaalimainontaa koskevia tietosuojaselosteita. Vastuu vaalimainonnan tietosuojasta on sekavasti hajaantunut puolueiden keskusjärjestöille, aluejärjestöille sekä  ehdokkaille itselleen eikä kenelläkään näytä olevan hyvää kuvaa siitä, mihin ja miten äänestäjien henkilötietoja käytetään. Tämän takia on epäselvää miten äänestäjien henkilötietoja, jopa sensitiiviset henkilötietoja kuten puoluekantaa, käsitellään vaalityössä. Vastuu käsittelystä on kuitenkin kullakin taholla itsenäisesti, eli ehdokkaatkin ovat yksin vastuussa GDPR:n kaikista velvoitteista. Siitä vaan tietopyyntöä vetämään.

Tämä sekaannus käy hyvin ilmi sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa verkkomainonnassa. Verkossa somejättien valta on merkittävä ja ne käytännössä päättävät, mitä mainoksia ja sisältöä näytetään kenellekin. Ehdokkaat ja puolueet voivat kuitenkin rajata halutessaan esimerkiksi tietyillä sanoilla tai muilla parametreillä kenelle heidän mainoksia näytetään eli kohdennetaan.

Esimerkit targetoinnista vaihtelevat lähinnä hämmentävästä (kohdennus esimerkiksi seuraaville kiinnostuksen kohteille: “Aurinkomatkat”, “Vain elämää”, “Formula 1”) suorastaan huolestuttavaan. Helsingin Vihreät ovat esimerkiksi kohdentavat mainoksia monen muun aiheen ohella myös mielenterveydestä kiinnostuneille, ja kohdennuslistalta löytyy muun muassa kategoriat “terapia” ja “burnout”. Tunnettu kokoomuspolitiikko kohdentaa mainoksensa vain miehille, jotka asuvat Helsingin hyvätuloisilla alueilla. Ja kriteereillä "Sauna, Formula 1 ja Olut" yritetään tavoitella Suomen Mondeo-Miestä.

TietosuojaPod on selvittänyt tietosuojan toteutumista vaalimainonnassa vaalikeväällä 2023. Kysymyksiä tietosuoja-asioiden huomioimisesta esitettiin suoraan puolueiden keskusjärjestöille. Lisäksi keräsimme jaksoa varten runsaasti esimerkkejä mikrotargetoinnista Metan avoimesta mainoskirjastosta. Kuuntele lisää uusimmasta jaksostamme.

 

Linkit:

Meta Ad Library

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=FI&media_type=all

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohje vaalikampanjointiin

https://tietosuoja.fi/-/huomioi-tietosuojasaannokset-vaalikampanjoinnissa-myos-sosiaalisen-median-kautta-kerattyjen-henkilotietojen-kasittelyssa-on-noudatettava-tietosuojalainsaadantoa-1

 Tietosuojan muistilista vaalikampanjointiin

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214540/Tietosuojan+muistilista+vaaleihin+-+Tietosuojavaltuutetun+toimisto+2023.pdf/f6ad5988-3396-bc43-e15d-54e91ef29502/Tietosuojan+muistilista+vaaleihin+-+Tietosuojavaltuutetun+toimisto+2023.pdf?t=1675342286756

Komission asetusehdotus poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9cec62db-4dcb-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9cec62db-4dcb-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

EDPS kannanotto asetusehdotuksesta (Opinion 2/2022)

https://edps.europa.eu/system/files/2022-01/edps_opinion_political_ads_en.pdf

Tykkäsitkö jaksostamme? Tue meitä täällä: https://bmc.link/privacypod4u

Voit seurata TietosuojaPodia Twitterissä täältä: https://twitter.com/PodPrivacy

Voit lähettää meille palautetta Twitterin yksityisviestinä, hashtagilla #tietosuojapod tai sähköpostilla tietosuojapod@protonmail.com

Seuraa meitä myös Instagramissa ja LinkedInissä nimellä privacypod!